آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ريل سير كوثر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠١/٠٦
تثبیت شده:٠٦/٠١/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٦/٠١/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٣,١٠٢ درصد تغییر: (١) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,١٩٨ تعداد خريدار: ٦٧٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,١٩٨ حجم معامله: ١,٨٦١,٥٣٦ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٠٧٢ جمع معامله: ٥,٧٧٥,٢٣٦,٥١٦ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com