آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ريل سير كوثر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٢/٠٢
تثبیت شده:٠٢/٠٢/١٣٩٧ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٢/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٣٢
آخرين قيمت ٢,١٨٢ درصد تغییر: (١) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٢٣٤ تعداد خريدار: ٤٩ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٢٣٤ حجم معامله: ٨٥,٦١٥ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,١٧١ جمع معامله: ١٨٦,٨٤٨,٣٩٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com