آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ فولاد-2800-25/11/1396 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٧/٠٢/٠٢
تثبیت شده:٢٤/١٠/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٢/١٣٩٧   ساعت: ١٧:٣٢
آخرين قيمت ٣٣١ درصد تغییر: ٧١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣٣٣ تعداد خريدار: ٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣٣٣ حجم معامله: ٦٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣٢٢ جمع معامله: ١٩٨,٧٠٠,٠٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com