آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ذرت دانه9612 انبار شوش(ن) در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١١/٠٢
تثبیت شده:٠١/١١/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/١١/١٣٩٦   ساعت: ١١:١٥
آخرين قيمت ٨,٥١١ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٨,٥١١ تعداد خريدار: ٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٨,٥١١ حجم معامله: ١١٠,٥٧٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٨,٥١١ جمع معامله: ٩٤١,٠٦١,٢٧٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com