آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ذرت دانه9612انبارعقيلي(ن) در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١١/٠٢
تثبیت شده:٢٥/١٠/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/١١/١٣٩٦   ساعت: ١١:١٥
آخرين قيمت ٧,٨٣٣ درصد تغییر: ٢ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٧,٨٣٣ تعداد خريدار: ٢٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٧,٨٣٣ حجم معامله: ١٢٦,٢١٢ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٧,٨٣٣ جمع معامله: ٩٨٨,٦١٨,٥٩٦ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com