آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ذرت دانه9612انبارسرخه دانه(ن) در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١١/٠٢
تثبیت شده:٠١/١١/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/١١/١٣٩٦   ساعت: ١١:١٥
آخرين قيمت ٨,٤٠٠ درصد تغییر: ٦ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٨,٤٠٠ تعداد خريدار: ٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٨,٤٠٠ حجم معامله: ١٠٤,٥٤٦ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٨,٤٠٠ جمع معامله: ٨٧٨,١٨٦,٤٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com