آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سايپا ديزل در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٢/٢٨
تثبیت شده:٢٨/١٢/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٢٨/١٢/١٣٩٦   ساعت: ١٨:٤٥
آخرين قيمت ٩٤١ درصد تغییر: ٢ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٩٦٨ تعداد خريدار: ١,٧٧٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٩٦٨ حجم معامله: ٣٢,٥٦٥,٤٣٥ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٩١٢ جمع معامله: ٣٠,٦٥٥,٤٩٣,٩٨٤ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سايپا ديزل - مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام ١٢/٠٩/١٣٩١
سايپا ديزل - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٠٨/٠٩/١٣٩١
سايپا ديزل - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠٨/٠٩/١٣٩١
سايپا ديزل - تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ٢٧/٠٨/١٣٩١
سايپا ديزل - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ١٠/٠٨/١٣٩١
سايپا ديزل - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٠١/٠٨/١٣٩١
سايپا ديزل- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ١١/٠٥/١٣٩١
سايپا ديزل- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٠٩/٠٥/١٣٩١
سايپا ديزل- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٦/٠٤/١٣٩١
سايپا ديزل- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 29/12/90 ٢٠/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٨٨٨٩٩٦٣٧-٨٨٩٠١٤٣٤*١٦-٤١٩٦٥١٣
فاكس: ٤١٩٦٥١٨
آدرس: كيلومتر ١٤ جاده مخصوص كرج
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com