آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
قطعات اتومبيل در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٢/٢٨
تثبیت شده:٢٨/١٢/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٢٨/١٢/١٣٩٦   ساعت: ١٨:٤٥
آخرين قيمت ٢,٢٤٠ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٣٠٩ تعداد خريدار: ٦٧٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٣٠٩ حجم معامله: ٤,٦٧٥,٤٩٣ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,١٨٥ جمع معامله: ١٠,٤٧٣,٣٢٦,٠٦٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 21/09/91 (به پيوست) ٢٢/٠٩/١٣٩١
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده ١١/٠٩/١٣٩١
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٢٤/٠٧/١٣٩١
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٢٤/٠٧/١٣٩١
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ١٥/٠٥/١٣٩١
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران- صورتهاي مالي1390/12/29 (سرمايه گذاري ساختمان عرش آذين البرز) ١٥/٠٥/١٣٩١
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ١٥/٠٥/١٣٩١
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٤/١٣٩١
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 ١٤/٠٤/١٣٩١
گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران -خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 29/12/90 ١٢/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٤٤٠٥٣٠٦١
فاكس: ٤٤٠٥٣٠٦١
آدرس: فلكه دوم صادقيه - ابتداي بلوار آيت الله كاشاني نرسيده به بوستان دوم پلاك ١٣ ط ٢
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com