آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
قند نيشابور در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٢/٢٨
تثبیت شده:٢٨/١٢/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٢٨/١٢/١٣٩٦   ساعت: ١٨:٤٥
آخرين قيمت ٢,٤٣٩ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٤٩٤ تعداد خريدار: ٩ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٤٩٤ حجم معامله: ٨,٤٩٥ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٣٨٣ جمع معامله: ٢١,٠١٥,٠٣٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
قند نيشابور - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/06/31 (حسابرسي نشده) ٠١/٠٨/١٣٩١
قند نيشابور - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/06/31 (حسابرسي شده) ٢٥/٠٦/١٣٩١
قند نيشابور - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه ٠٥/٠٦/١٣٩١
قند نيشابور - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/06/31 (حسابرسي نشده) ٠٥/٠٦/١٣٩١
قند نيشابور- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه ٢١/٠٤/١٣٩١
قند نيشابور- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٣/٠٣/١٣٩١
قند نيشابور- تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٠٢/٠٣/١٣٩١
قند نيشابور- آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٢٦/٠٢/١٣٩١
قند نيشابور- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه ٠٥/٠٢/١٣٩١
قند نيشابور- اصلاحيه اطلاعيه شفاف سازي ١٦/١٢/١٣٩٠
مشخصات عمومي
تلفن: ٨٨٧١٥٢٢٣*٨٨٧١٣٣٧٤
فاكس: ٨٨٧١٢٢٧٠
آدرس: م آرژانتين- خ احمد قصير- كوچه ١٧- پ ٥
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com