آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
رينگ سازي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٢/٢٨
تثبیت شده:٢٨/١٢/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٢٨/١٢/١٣٩٦   ساعت: ١٨:٤٥
آخرين قيمت ١,٤٥٧ درصد تغییر: ٥ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٤٦٠ تعداد خريدار: ٦٣٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٤٦٠ حجم معامله: ٩,٥٢٧,٣٩٨ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٤١٢ جمع معامله: ١٣,٨٨١,٣١٨,٠٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
رينگ سازي مشهد - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) ٠١/٠٩/١٣٩١
رينگ سازي مشهد- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٢/٠٣/١٣٩١
رينگ سازي مشهد- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 29/12/90 ٠٦/٠٣/١٣٩١
رينگ سازي مشهد- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٤/٠٢/١٣٩١
رينگ سازي مشهد- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ٢٤/٠٢/١٣٩١
رينگ سازي مشهد- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٤/٠٢/١٣٩١
رينگ سازي مشهد- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ١٨/٠٢/١٣٩١
رينگ سازي مشهد- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٦/٠٢/١٣٩١
رينگ سازي مشهد- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ٠٤/٠٢/١٣٩١
رينگ سازي مشهد- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 ٢٣/١٢/١٣٩٠
مشخصات عمومي
تلفن: ٤٤٠٥٣٠٨٧-٤٤٠٥٥٥٩١
فاكس: ٤٤٠٥٣٠٨٧
آدرس: تهران - فلكه دوم صادقيه- ابتداي خ آيت الله كاشاني- نرسيده به بوستان دوم- پ ١٣ مشهد : كيلومتر ٩ بزرگراه آسيايي
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com