آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بهشت پارس در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٥/١٠/٢٩
تثبیت شده:٢٩/١٠/١٣٩٥ آخرين اطلاعات:٢٩/١٠/١٣٩٥   ساعت: ١٦:٠٠
آخرين قيمت ١,٤٠٩ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٤٦٠ تعداد خريدار: ٣٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٤٦٠ حجم معامله: ١,٢٣٥,٤٠٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٣٦٢ جمع معامله: ١,٧٤٠,٤٦٦,٠١٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
بازرگاني صنعتي آينده سازان بهشت پارس- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٩/٠٥/١٣٩١
بازرگاني صنعتي آينده سازان بهشت پارس- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام منتهي به 29/12/1390 ٢٦/٠٤/١٣٩١
آينده سازان بهشت پارس- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1390/09/30 ٢٤/١٢/١٣٩٠
آينده سازان بهشت پارس - اطلاعيه فراخوان سهامداران محترم شركت (به پيوست) ٠٤/١٠/١٣٩٠
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com