آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بهشت پارس در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١١/٠٣
تثبیت شده:٠٢/١١/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٣/١١/١٣٩٦   ساعت: ١٢:٥٥
آخرين قيمت ٨١٦ درصد تغییر: ٢ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٨٢٦ تعداد خريدار: ٨٧ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٨٢٦ حجم معامله: ١,١٦٢,٥٦٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٨١٠ جمع معامله: ٩٤٨,٠٩٣,٨٠٢ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
بازرگاني صنعتي آينده سازان بهشت پارس- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٩/٠٥/١٣٩١
بازرگاني صنعتي آينده سازان بهشت پارس- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام منتهي به 29/12/1390 ٢٦/٠٤/١٣٩١
آينده سازان بهشت پارس- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1390/09/30 ٢٤/١٢/١٣٩٠
آينده سازان بهشت پارس - اطلاعيه فراخوان سهامداران محترم شركت (به پيوست) ٠٤/١٠/١٣٩٠
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com