آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بیمه میهن در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٢/٢٨
تثبیت شده:٢٨/١٢/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٢٨/١٢/١٣٩٦   ساعت: ١٨:٤٥
آخرين قيمت ٨٨ درصد تغییر: (٤) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٨٨ تعداد خريدار: ١ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٨٨ حجم معامله: ١,٠٠٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٨٨ جمع معامله: ٨٨,٠٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
بيمه ميهن- صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه منتهي به 29/12/90 ١١/٠٥/١٣٩١
بيمه ميهن- خلاصه تصميمات مجمع عمومي فوق العاده مورخ 31/04/91 ١١/٠٥/١٣٩١
بيمه ميهن- صورتهاي مالي دوره مالي منتهي به 31 خرداد 1391 (به پيوست) ٠٩/٠٥/١٣٩١
بيمه ميهن- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/2 ١٠/٠٤/١٣٩١
بيمه ميهن- آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٠/٠٤/١٣٩١
بيمه ميهن- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٠/٠٤/١٣٩١
بيمه ميهن- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٠/٠٤/١٣٩١
بيمه ميهن- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 30/12/91 ٢٧/٠٢/١٣٩١
بيمه ميهن- آگهي ثبت تأديه كامل سرمايه تعهدي بيمه ميهن ٠٨/١٢/١٣٩٠
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com