آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
کارخانجات صنعتی آزمایش در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٢/٠٦
تثبیت شده:٠٦/٠٢/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٦/٠٢/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٢,٤٣٣ درصد تغییر: (١) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٥٢٦ تعداد خريدار: ٨٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٥٢٦ حجم معامله: ٥٣٨,٤٠٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٣١٠ جمع معامله: ١,٣٠٩,٨٠٦,٠٥٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com