آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
کارخانجات صنعتی آزمایش در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٥/١٠/٢٩
تثبیت شده:٢٩/١٠/١٣٩٥ آخرين اطلاعات:٢٩/١٠/١٣٩٥   ساعت: ١٦:٠٠
آخرين قيمت ١,٨٦٤ درصد تغییر: (١) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٩٠٠ تعداد خريدار: ١٧ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٩٠٠ حجم معامله: ١٩٧,٤٦١ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٨٥٠ جمع معامله: ٣٦٨,١٠٣,٨٣٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com