آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
کارخانجات صنعتی آزمایش در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٦/٠١
تثبیت شده:١٩/٠٤/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠١/٠٦/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١,٩٩٤ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٠٧٠ تعداد خريدار: ١٠٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٠٧٠ حجم معامله: ٥٦٥,٣٢٨ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٩٤١ جمع معامله: ١,١٢٧,٤١٩,١٦١ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com