آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
کارخانجات صنعتی آزمایش در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١١/٠٢
تثبیت شده:٢٥/١٠/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/١١/١٣٩٦   ساعت: ١١:٠٥
آخرين قيمت ٢,٦٠١ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٦٩٩ تعداد خريدار: ٣٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٦٩٩ حجم معامله: ٣٧٣,٨٨٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٥٥٠ جمع معامله: ٩٧٢,٤٧٢,٢٦٢ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com