آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
گسترش صنایع پیام در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٦/٠١
تثبیت شده:٣٠/٠٥/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠١/٠٦/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ١,٤١٥ درصد تغییر: ٦ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٤٤٩ تعداد خريدار: ١٠٩ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٤٤٩ حجم معامله: ٥٠٦,٥١٨ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٣٤٨ جمع معامله: ٧١٦,٧٧٢,٩٢٤ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com