آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
گسترش صنایع پیام در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١١/٠٣
تثبیت شده:٠٢/١١/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٣/١١/١٣٩٦   ساعت: ١٢:٤٥
آخرين قيمت ١,٣٩٥ درصد تغییر: (٧) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٤١٥ تعداد خريدار: ١٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٤١٥ حجم معامله: ٦٤,٨٥٢ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٣٧٢ جمع معامله: ٩٠,٤٥٣,٢٢٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com