آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
گسترش صنایع پیام در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٨/٠٢
تثبیت شده:٢٢/٠٧/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/٠٨/١٣٩٦   ساعت: ١٤:١٥
آخرين قيمت ١,٣١١ درصد تغییر: ٨ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٣٥١ تعداد خريدار: ٤٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٣٥١ حجم معامله: ٢٨٩,٥٩٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٢٧٠ جمع معامله: ٣٧٩,٦٨٥,٨٧٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com