آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
گسترش صنایع پیام در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٥/١٠/٢٩
تثبیت شده:٢٩/١٠/١٣٩٥ آخرين اطلاعات:٢٩/١٠/١٣٩٥   ساعت: ١٦:٠٠
آخرين قيمت ١,٠٠٥ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١,٠٠٥ تعداد خريدار: ١ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١,٠٠٥ حجم معامله: ٣,٠٠٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١,٠٠٥ جمع معامله: ٣,٠١٥,٠٠٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com