آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
لوازم خانگی پارس در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١١/٠٢
تثبیت شده:٠١/١١/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/١١/١٣٩٦   ساعت: ١١:٣٥
آخرين قيمت ٤,٦٢١ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٤,٨٢٦ تعداد خريدار: ١٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٤,٨٢٦ حجم معامله: ٢٠,٢٨٨ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤,٥٠٠ جمع معامله: ٩٣,٧٤٧,٨٤٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com