آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ایتالران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١١/٠٢
تثبیت شده:٢٤/١٠/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/١١/١٣٩٦   ساعت: ١١:٢٥
آخرين قيمت ٨,٠٤٩ درصد تغییر: (١٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٨,٢٦٠ تعداد خريدار: ١٦ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٨,٢٦٠ حجم معامله: ٢٢,٠٠٠ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٨,٠٣٦ جمع معامله: ١٧٧,٠٨٧,٦٨٠ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com