آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ایرانیت در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١١/٠٢
تثبیت شده:٠٦/١٠/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/١١/١٣٩٦   ساعت: ١١:٠٥
آخرين قيمت ٣,٣٢٥ درصد تغییر: ٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٣,٣٢٥ تعداد خريدار: ٢ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٣,٣٢٥ حجم معامله: ١٠,٦٥٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٣,٣٢٥ جمع معامله: ٣٥,٤٣٤,٥٢٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com