آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ایرانیت در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٦/٠١
تثبیت شده:٣١/٠٥/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠١/٠٦/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٥,٠٧٧ درصد تغییر: (١) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٥,٢٢٠ تعداد خريدار: ١٥ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٥,٢٢٠ حجم معامله: ٢٢,٨٠٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٤,٧٦٠ جمع معامله: ١١٥,٧٩٥,٦٨٣ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com