آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ایرانیت در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠٢/٠٦
تثبیت شده:٠٦/٠٢/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٦/٠٢/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٢,٣٧٢ درصد تغییر: (٧) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٥٠٠ تعداد خريدار: ١٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٥٠٠ حجم معامله: ٢٦,١٠٥ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٣٦١ جمع معامله: ٦١,٩٢٨,٢٨٥ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com