آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ایرانیت در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/٠١/٠٦
تثبیت شده:٠٦/٠١/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٦/٠١/١٣٩٦   ساعت: ١٤:٤٥
آخرين قيمت ٢,٠٩٦ درصد تغییر: (١٠) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,١٠١ تعداد خريدار: ٤ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,١٠١ حجم معامله: ١٣,٧٠٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٠٩٥ جمع معامله: ٢٨,٧٣٦,٤٠٧ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com