آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سيمان باقران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٢/٢٨
تثبیت شده:٢٨/١٢/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٢٨/١٢/١٣٩٦   ساعت: ١٨:٤٥
آخرين قيمت ٩٥١ درصد تغییر: ٣ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٩٨٠ تعداد خريدار: ٦٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٩٨٠ حجم معامله: ٢٢٦,٣٦٧ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٩٢٧ جمع معامله: ٢١٥,٣٣٠,٣٤٦ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com