آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پشم‌ بافي‌ توس در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١١/٠٢
تثبیت شده:٢٧/١٠/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/١١/١٣٩٦   ساعت: ١١:١٥
آخرين قيمت ٢,٥٩٧ درصد تغییر: ١٠ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٥٩٧ تعداد خريدار: ١٨ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٥٩٧ حجم معامله: ٥٩٢,٦٦٩ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٥٩٧ جمع معامله: ١,٥٣٩,١٦١,٣٩٣ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com