آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
فولاد كاوه در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٢/٢٨
تثبیت شده:٢٨/١٢/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٢٨/١٢/١٣٩٦   ساعت: ١٨:٤٥
آخرين قيمت ٢,٥٦٠ درصد تغییر: ١ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٢,٥٩٣ تعداد خريدار: ٦٢٣ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٢,٥٩٣ حجم معامله: ١٢,٤٤٤,٩٤٨ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٢,٥٠٠ جمع معامله: ٣١,٨٥٨,٥٥٠,٨٣٩ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com