آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
فولاد افزا سپاهان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١١/٠٢
تثبیت شده:٠١/١١/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٠٢/١١/١٣٩٦   ساعت: ١١:٣٥
آخرين قيمت ٥,٠٦٣ درصد تغییر: (٦) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ٥,٢٩٨ تعداد خريدار: ٢٠ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ٥,٢٩٨ حجم معامله: ٥٦,٦٠١ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ٥,٠٢٩ جمع معامله: ٢٨٦,٥٨٣,٧٦٩ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com