آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
افست در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: ١٣٩٦/١٢/٢٨
تثبیت شده:٢٨/١٢/١٣٩٦ آخرين اطلاعات:٢٨/١٢/١٣٩٦   ساعت: ١٨:٤٥
آخرين قيمت ١٢,٣٠٢ درصد تغییر: ٤ آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: ١٢,٤٣٥ تعداد خريدار: ٩٨ بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: ١٢,٤٣٥ حجم معامله: ١٥٣,٥٤٣ سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: ١١,٣٥٠ جمع معامله: ١,٨٨٨,٨٣٦,٥٤٩ تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
افست - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 ٢٢/٠٩/١٣٩١
افست - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره ١٩/٠٧/١٣٩١
افست - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29(اصلاحيه) ١٧/٠٧/١٣٩١
افست - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٣/٠٧/١٣٩١
افست - تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٠٣/٠٧/١٣٩١
افست - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ٢٠/٠٦/١٣٩١
افست- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 ١٥/٠٥/١٣٩١
افست- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه ٢٧/٠٤/١٣٩١
افست- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ٢٧/٠٤/١٣٩١
افست- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ١٤/٠٤/١٣٩١
مشخصات عمومي
تلفن: ٦-٧٧٣٣٩٠٩٣
فاكس: ٧٧٣٣٩٠٩٧
آدرس: جاده آبعلي، سه راه سازمان آب
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com