آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
جزئيات مقاله
گزارشات تحلیلی : تحلیل تکنیکال خمحرکه تاريخ: ٠٥/١٠/١٣٩٥       ساعت: ١٠:٣٤
خمحرکه : چارت ها لگاریتمی در دو حالت تعدیل شده و نشده (تایم فریم هفتگی ) روند بلند مدت سهم صعودی هست و طبق چارت دقیقا به خط روند مقاومتی محدوده قیمتی 326 تومان و با تشکیل کندل برگشتی روند اصلاحی ود را در قالب یک الگوی هارمونیک آغاز نمود ! همانطورکه در چارت مشخص هست قیمت در روند اصلاحی به محدوده خط روند داخلی برخورد در قیمت 175 تومان برخورد نموده که انتظار بازگشت و یک موج صعودی کوتاه مدت وجود دارد در صورتی که شاهد برگشت قیمتی در این محدوده نباشیم ! انتظار میرود تا محدوده تبدیل سطوح بعدی و خط روند صعودی شاهد ادامه اصلاح قیمتی سهم باشیم و این درحالی خواهد بود که کندل ها زیر 175 تومان تثبیت شود . اشاره کرده بودیم که پتانسیل شکلگیری الگوی هارمونیک BAT نیز وجود دارد با هدف 116 تومان که این تارگت زمانی محقق خواهد شد که حمایت خط روند صعودی شکسته شود . مقاومت های مهم در چارت مشخص شده است . بهزاد صمدی 1395/10/05     فايل مرتبط
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com