آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
جزئيات مقاله
گزارشات تحلیلی : تحلیل تکنیکال سهم فلوله تاريخ: ١٣/١٠/١٣٩٥       ساعت: ٠٩:١٢
فلوله در هر دو چارت تعدیل شده و نشده در حال تکمیل الگوهای هامونیک خود هست و با توجه به واگرایی منفی شکل گرفته ( پتانسیل ) ،بین محدوده قیمتی 427 تا 460 تومان هشدار شناسایی سود را میدهد هر رشد قیمتی تا این محدوده قیمتی را فرصت خروج در چارت تعدیل شده شاهد تکمیل الگوی شارک و در چارت تعدیل نشده الگوی هارمونیک سایفر در حال تکمیل شدن هست . موفق باشید بهزاد صمدی     فايل مرتبط
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com