آخرين بروزرساني : ساعت : - ورود
جزئيات مقاله
گزارشات تحلیلی : بررسی وضعیت سهم کفرا تاريخ: ٠٦/٠١/١٣٩٦       ساعت: ١١:٢٦
کفرا : ( چارت لگاریتمی تعدیل نشده تایم فریم هفتگی ) همانطور که مشاهده میکنید این سهم سال های قبل رشد بینظیری را تجربه نمود به عبارتی از 220 تومان تا 5560 تومان ! روند صعودی سهم 1 سال و روند اصلاحی 3 سال بطول انجامید ! نکته قابل اهمیت این سهم این هست که در شرایط فعلی با واگرایی مثبت روبرو شده و یکی ا زنشانه های برگشت قیمتی محسوب میشود ! حمایت معتبر فعلی 220 تومان مقاومت های مهم که شکست ان برای ادامه روند الزامی هست 290 تومان هست ! تارگت فعلی موج صعودی احتمال در اولین گام 412 تومان و در صورت ادامه دار بودن تقاضا میتواند در سال 96 به تارگت 600 تومان نیز دست پیدا کند     فايل مرتبط
© 2015 Eghtesad Bidar Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com